Nekoč je bila tu (neka slikarska) vsebina, ki je obetala, pa je zbledela.
Sorodstvene vezi, sploh z nezrelimi dušami, očitno niso garancija uspeha.
Tudi tam, kjer bi lahko živeli, ne bosta;
ker se ti je zmračilo od vse kemije v tebi.
Babičin um ne ve, kaj ji, materi, počneš,
toda njena duša in živi oče vesta.
$aj gre zgolj za zelence, kajne (prostitutka)?

S koso poreže sad hudobni (požanje),
….................. tiste, ki ga pobirajo (drugim) !