Društvo za Transcendentalno meditacijo Kranj
   Planina 29,   4000   KRANJ


GSM: 041 343 323  (Rajko Jerama, učitelj TM)

klikni povezavo, če se ne oglasim, ker sem v tujini

TRR: 07000–0000160916
DŠ: 65195809