TRANSCENDENTALNA  MEDITACIJA

 

 

v zrcalu lastne popolnosti…srca in uma 

 

 

 

 

 

 

TM se poučuje na ustaljen način in prek preizkušenih učiteljev, katerim je bila podeljena licenca.
Ti delujejo v sklopu Maharišijevega Gibanja, katerega sestavni del so Maharišijeve Vedske Univerze, ki skrbijo za ohranitev izvirnega znanja v vsej svoji čistosti in celovitosti.

Rajko Jerama je avtor edinega prevoda katerekoli Maharišijeve knjige v slovenščino. (klikni za predstavitev). S svojo nadstandardno držo učitelja Transcendentalne meditacije je uspel postati zgled učinkovitosti tega, kar poučuje. (Živi to, kar uči.) Vse to v službi oz. bolje rečeno služenju tistim, ki so se odločili raziskati širno polje Vedske tradicije znanja, ki so jo za blaginjo človeštva od davnine čuvali Mojstri modrosti.
 
Z dejavnostjo poučevanja meditacije se ukvarja od prehoda v novo tisočletja naprej, torej skoraj dvajset let, od kar je uspešno zaključil vse stopnje usposabljanja za to delo, sami začetki vadbe TM pa segajo v njegova študentska leta, ko je kljub diplomi v žepu spoznal, da se je njegova pot odstiranja znanja tedaj šele zares začela.
Leta poučevanja na srednji šoli, so šla vštric s prevajalskim in pisateljskim delom, vseskozi pa je ohranjal stik z Maharišijem, ki ga je prepoznal za svojega duhovnega učitelja oziroma mojstra. 
TAKIM JE ZADOSTEN NAVDIH IN NEIZČRPEN VIR ZNANJA.

Že kot izkušen učitelj je nastopil triletno obdobje delovanja v mirovnih in izobraževalnih projektih na mednarodni ravni, zlasti na svoji matični, evropski, celini. Vmes je vedno našel čas za duhovno bogata potovanja  v Indijo, ki je v smislu iskanja širine zavedanja in odstiranja novih obzorij zelo specifičen prostor. Tako je spoznal tako evropsko kot tudi orientalsko kulturo. Z učenjem sanskrta in hindija je pokazal, da misli resno. 

Na ta način je združil v sebi tak potencial, ki mu omogoča, da svoje učence, ki jih nauči meditirati, hitro popelje mimo vseh ovir in pasti do samega cilja – obvladanja pravilne tehnike meditacije. Tedaj je tečajnik pripravljen za svojo samostojno nadaljnjo pot, ki skozi prakso obrodi polne sadove.

 

 

 

 

 

 

 


Starodavna jogijska modrost pravi: »Ko je učenec pripravljen, se učitelj pojavi.«

Biti pripravljen pomeni biti sposoben ločiti zrnje od plevela, pri čemer so za učenca, iskalca,
tako notranji občutek (intuicija) kot tudi zunanja dejstva bistvenega pomena.

Zavest je najvišja sila v človeku. Ne prepuščajte komur koli, da bi eksperimentiral z njo,
zato je le izbira preverjenih učiteljev, ki so se že dokazali z rezultati, dovolj modra odločitev
.