TRADICIONALNA  MEDITACIJA

 

 

v zrcalu lastne popolnosti…srca in uma 

 

 

 

 

 

 

 

Z dejavnostjo poučevanja meditacije se ukvarja od prehoda v novo tisočletja naprej, torej skoraj dvajset let, od kar je uspešno zaključil vse stopnje usposabljanja za to delo, sami začetki vadbe Tradicionalne meditacije pa segajo v njegova študentska leta, ko je kljub diplomi v žepu spoznal, da se je njegova pot odstiranja znanja tedaj šele zares začela.
Leta poučevanja na srednji šoli, so šla vštric s prevajalskim in pisateljskim delom, vseskozi pa je ohranjal stik z Gurudevom, ki ga je prepoznal za svojega duhovnega učitelja oziroma mojstra. 
TAKIM JE ZADOSTEN NAVDIH IN NEIZČRPEN VIR ZNANJA.

Že kot izkušen učitelj je nastopil triletno obdobje delovanja v mirovnih in izobraževalnih projektih na mednarodni ravni, zlasti na svoji matični, evropski, celini. Vmes je vedno našel čas za duhovno bogata potovanja  v Indijo, ki je v smislu iskanja širine zavedanja in odstiranja novih obzorij zelo specifičen prostor. Tako je spoznal tako evropsko kot tudi orientalsko kulturo. Z učenjem sanskrta in hindija je pokazal, da misli resno. 

Na ta način je združil v sebi tak potencial, ki mu omogoča, da svoje učence, ki jih nauči meditirati, hitro popelje mimo vseh ovir in pasti do samega cilja – obvladanja pravilne tehnike meditacije. Tedaj je tečajnik pripravljen za svojo samostojno nadaljnjo pot, ki skozi prakso obrodi polne sadove.

 

 

 

 

 

 

 


Starodavna jogijska modrost pravi: »Ko je učenec pripravljen, se učitelj pojavi.«

Biti pripravljen pomeni biti sposoben ločiti zrnje od plevela, pri čemer so za učenca, iskalca,
tako notranji občutek (intuicija) kot tudi zunanja dejstva bistvenega pomena.

Zavest je najvišja sila v človeku. Ne prepuščajte komur koli, da bi eksperimentiral z njo,
zato je le izbira preverjenih učiteljev, ki so se že dokazali z rezultati, dovolj modra odločitev
.