O vsebini:

Po vsebinski plati je poezija vedno svojstven izraz pesnikove lastne izkušnje bivanja, v besedi ujeti trenutki in kotički njegovega notranjega in zunanjega sveta. Pri poeziji gre v obeh primerih predvsem za izpoved duše, ki bo nekaterim bralcem bližja, drugim bolj oddaljena, spet tretjim ne bo pomenila prav nič. Vse je pač odvisno od tega, koliko sta si bralčev in avtorjev doživljajski svet sorodna. Zato si bo vsebino te pesmi vsakdo od vas razlagal po svoje. Kadar pesem opisuje zunanjo podobo sveta, je resda lažje najti skupni jezik med obema udeležencema sveta poezije, vendar sem kot avtor mnenja, da sodobni človek zadosti dobro pozna ta svet, zategadelj sem se odločil, da rajši pišem o nečem, kar ljudem (morda) ni dovolj poznano in jim to vsaj malo približam.

Zamisel, ki me je vodila pri pisanju, je bila zelo preprosta: najti način, kako z besedami čim bolj zaobjeti nekaj, kar se bo zaradi svoje lastne nepojmovne (nepojmljive) narave vedno izmikalo sposobnosti opisa, se pravi neopisljivo, neizrekljivo bogastvo naše najgloblje biti, božanske iskre v nas, Absoluta.

Pri tem sploh ni pomembno, kako temelj vseh temeljev – tako snovnega kakor tudi duhovnega sveta – poimenujemo (čista zavest, Transcendentno, Bog, Absolut…), temveč sam namig, da le-ta dejansko obstaja. Edino pravo razkritje Tega bo namreč vedno ostajalo v domeni neposredne izkušnje in ne praznega besedičenja.

(Največji paradoks – paradoks vseh paradoksov – pa je, da v resnici ne obstaja nič drugega kakor samo To (Tat tvam asi; ti si To. jaz sem To, vse to je To) ljudje pa navzlic temu iščejo To, kar ne pomeni nič drugega kakor iskanje samega Sebe.)

Sicer pa, če vas bo ta pesem spodbudila – najsi bo še tako rahlo – k samospoznanju (morda z vprašanji Kdo sem, Kaj iščem oz. počnem tu ali Do kam seže moja notranja dimenzija življenja), potem njena vsebina (besede) niti ni pomembna in bo namen umetniške stvaritve v popolnosti dosežen.

Celotna vsebina je itak strnjena okrog osrednje ideje, nekakšne zvezde stalnice, Ljubezen je Bog je Ljubezen , medtem ko vam prepuščam, da preostali del vsebine prilagodite trenutnemu navdihu (, kar vam bo olajšalo iskanje svojih lastnih odgovorov).

Precej lažje vam bo, ker se boste s pesmijo ukvarjali in jo spreminjali tako dolgo, da vam bo njeno sporočilo zares seglo do srca. Ravno ta interaktivna svoboda odpira, kot sem uvodoma omenil, tiste nove razsežnosti poezije, ki nam doslej niso bile dostopne.