O avtorju:

Rajko Jerama se je rodil na pozno avgustovski poletni dan v idilični vasici Ljubno na Gorenjskem, kjer sredi neokrnjene narave še vedno črpa navdih za svoje ustvarjalno življenje. Na ljubljanski univerzi je uspešno končal študij elektrotehnike, vendar se je njegova poklicna pot iz zgolj tehnične stroke kmalu prevesila v prosveto. V obdobju svojega službovanja na Srednji elektro šoli v Kranju je na dan privrela želja po prevajanju in kasneje tudi po pisanju. Že od študijskih let dalje pa je gojil odkrito zanimanje za presežni, metafizični vidik življenja, katerega je sistematično razvijal predvsem skozi prakso Transcendentalne meditacije. Tako je po končanem študiju preživel tri mesece na Maharišijevi univerzi v Holandiji, kjer se je navdušil za vedsko znanje. Kmalu po vrnitvi se je lotil prevajanja Bhagavadgite, ki predstavlja samo srčiko vedske književnosti. Tudi njegov prozni prvenec, roman Pogumno dekle (kratek opis) v veliki meri odslikava njegova duhovna spoznanja in skozi knjižni izraz odstira tančice človekove zavesti (kolikor besede to sploh lahko uspejo). Zaradi potovanja po Indiji je učiteljski poklic za eno leto obesil na klin ter si v šestih mesecih širom in počez ogledal to barvito deželo, zibelko ene najstarejših kultur.
Obogaten z vtisi in doživetji se je vrnil domov in potem nadaljeval s poučevanjem na elektro šoli. Vztrajal je še eno leto, pri čemer je po zaslugi prehojene poti vedno bolj čutil razhajanje med obstoječim (izobraževanjem) in najboljšim, kar je notranje zedinil iz obeh svetov (bolj v materialno sfero zazrtega Zahoda in bolj poduhovljenega Vzhoda: morda pa smo na pragu, da se bo to obrnilo).
Želja postati učitelj Transcendentalne meditacije, katero je dolgo vestno in marljivo gojil je končno dozorela in se v celoti uresničila v Dubrovniku, kjer je dobršni del prvega leta novega tisočletja preživel na usposabljanju za učitelja
Vede o ustvarjalni inteligenci, katerega praktični vidik je tudi tehnika Transcendentalne meditacije. Po dveh letih poučevanja Transcendentalne meditacije in vodenja Društva za TM Kranj se je odločil za svoje drugo potovanje v Indijo, katerega je namenil pretežno učenju sanskrta in poglabljanju lastnih meditativnih izkušenj. Po šestmesečnem odkrivanju notranjih dimenzij omenjene dežele se vrne v Slovenijo, začne s pisanjem svojega drugega romana Lebdenje. (kratek opis) Da bi na Maharišijevi Vedski Univerzi izpopolnil svoje poznavanje zavesti, je še za tri mesece odšel v Holandijo, pri čemer je nadaljeval s pisanjem romana. Po vrnitvi domov se je odločil za nadaljevanje vloge učitelja TM, tedaj je tudi dokončal še preostala poglavja pravkar omenjenega knjižnega dela. Odtlej deluje v mednarodni skupini za ustvarjanje miru in skladnosti v kolektivni zavesti, kajti čas, ko se je svetovni mir POSKUšALO doseči z orožjem in vojsko, se hitro izteka.

Plod literarnega udejstvovanja je tudi prva slovenska interaktivna pesem Ljubezen je Bog je Ljubezen, katera je pred vami. ...pa obilo užitkov ob njenem branju vam želim.

Za vsa omenjena literarna dela iščem v slovenskem prostoru že dobro uveljavljenega založnika, s katerim bi lahko perspektivno sodeloval tudi v prihodnje.

Elektronski naslov:

Rajko1008@rediffmail.com
tel. : 041 343 323 (Rajko)

Računalniški program No. 1 slovenske interaktivne pesmi lahko naročite bodisi pisno bodisi po telefonu. Plačilo po povzetju. Cena za zgoščenko s programom (že na voljo) in lično knjižico ( je tik pred natisom...na voljo jeseni 2009), med prebiranjem katere boste uživali v 108-ih izbranih pesmih, je 40 €; brez knjižice (samo CD) je cena samo 20 € ).
Samo na ta način vam bo na voljo legalna kopija pesmi z vsemi vgrajenimi možnostmi.

Za vašo dobro odločitev se vam kot avtor zahvaljujem
                              Rajko Jerama